javascript の実行を許可してください。

CHOCOTABI SAITAMA

อีเว้นท์

พื้นที่ส่วนตะวันตก เมืองคะวะโงะเอะ

เทศกาลคาวาโกเอะ

เทศกาลคาวาโกเอะได้รับการอนุรักษ์มานานกว่า 370 ปีในฐานะเทศกาลของเมืองอันทรงคุณค่าที่บ่งบอกถึงรูปแบของเอโดะ "เท็นกะไซ" มาจนถึงปัจจุบัน และได้พัฒนาขึ้นไปพร้อมกับการเพิ่มลักษณะเฉพาะของคาวาโกเอะเข้าไปรถแห่ที่สวยงามซึ่งบรรทุกตุ๊กตาอย่างประณีตถูกลากไปรอบ ๆ เมืองซึ่งมีศูนย์กลางที่ย่านบ้านเรือนเก่าสร้างแบบโกดังที่เป็นสัญลักษณ์ของ โคะเอโดะคาวาโกเอะ ขนาดของสเกลที่ใหญ่เมื่อรถแห่หลายคันแล่นผ่านทางแยกนั้นล้นหลามไปด้วยผู้คนที่มาชม

อีเว้นท์
เทศกาลคาวาโกเอะ
วันและเวลา
กลางเดือนตุลาคม
สถานที่จัดงาน
ใจกลางเมืองคาวาโกเอะ
การเดินทาง
ลงที่สถานี JR คาวาโกเอะ เดินประมาณ 25 นาที

ลงที่สถานี Honkawakoshi สาย Seibu Shinjuku แล้วเดินต่อประมาณ 10 นาที
สถานที่ติดต่อ
[แผนกการท่องเที่ยว ศาลาว่าการคาวาโกเอะ]

อีเมล: kanko@city.kawagoe.saitama.jp

โทร: 049-224-5940[หอเทศกาลคาวาโกเอะ ]

อีเมล: matsurikaikan@city.kawagoe.saitama.jp

โทร: 049-225-2727
โฮมเพจ
https://kawagoematsuri.jp/index.html

สถานที่แนะนำในบริเวณใกล้เคียง