บอนไซ

บอนไซ

คุณรู้จัก” บอนไซ” วัฒนธรรมญี่ปุ่นซึ่งมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครหรือไม่? บอนไซที่สืบทอดต่อกันมาในญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณนั้นในปัจจุบันยังคงใช้เทคนิคเหล่านั้นในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบจำนวนมากและในสวนญี่ปุ่น ในจังหวัดไซตามะยิ่งมีสถานที่ที่มีชื่อเสียงว่าเป็นเมืองบอนไซอยู่ก็ยิ่งทำให้บอนไซฝังรากลึกลงไปในผืนดินเท่านั้น

บริเวณที่เป็นที่ตั้งของเมืองบอนไซเรียกว่าหมู่บ้านบอนไซโอมิยะ และมีพิพิธภัณฑ์บอนไซสาธารณะแห่งแรกของโลก รวมถึงสวนบอนไซหลายแห่ง คุณจึงสามารถแวะมาจากโตเกียวได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์พิเศษที่สามารถทำได้ที่หมู่บ้านบอนไซโอมิยะเท่านั้น เช่น ประสบการณ์การทำบอนไซที่แม้แต่ผู้เริ่มต้นก็สามารถเพลิดเพลินได้และประสบการณ์ในการรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับบอนไซโดยผู้เชี่ยวชาญด้านบอนไซ

แนะนำทัวร์ประสบการณ์แบบเสียเงินที่แนะนำสำหรับชาวต่างชาติ

 

Bonsai making class (incl. Museum visit)

$340 USD per person

Minimum 2 participants; solo guests may book at the price of 2 participants

Please make your booking at least a week in advance.

 

Bonsai Village & Museum Visit

$180 USD per person

Minimum 2 participants; solo guests may book at the price of 2 participants

Please make your booking at least a week in advance.

 

Learn the works of masters (incl. Museum visit)

$300 USD per person

Minimum 2 participants; solo guests may book at the price of 2 participants

Please make a booking at least a week in advance.

 

Tailor-made bonsai experience

(Please contact info@deeperjapan.com)