javascript の実行を許可してください。

CHOCOTABI SAITAMA

บล็อกท่องเที่ยว

“ล่องเรือไม้” ความสนุกที่แท้จริงของการท่องเที่ยวนากาโทโร่

กิจกรรมยอดนิยมของสถานที่ท่องเที่ยวนากาโทโร่คือ “ การล่องเรือ นากาโทโร่ไลน์คุดาริ  (Nagatoro Line Kudari)” ซึ่งเป็นกิจกรรมทางน้ำที่เราจะได้นั่งเรือดั้งเดิมแบบญี่ปุ่นในแม่น้ำอาราคาวะที่ไหลอยู่ท่ามกลางหุบเขานากาโทโร่เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร  เราจะได้ล่องไปในแม่น้ำอาราคาวะที่สดชื่นไปพร้อมกับชื่นชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีชีวิตชีวา นอกจากความสนุกจากการล่องเรือในกระแสน้ำเชี่ยวที่ขดเคี้ยวแล้วทัศนียภาพที่เรียกได้ว่าเป็นงานศิลปะอันเกิดจากธรรมชาติของนากาโทโร่ เช่น โขดหินอิวะดาทามินั้นก็สวยงามราวกับมนตร์สะกด
ฝีพายที่ช่วยเพิ่มความสนุกของการล่องเรือให้มากยิ่งขึ้นนั้นมีฝีที่ขึ้นทะเบียนไว้มากมายตั้งแต่ฝีพายที่อายุยังน้อยไปจนถึงระดับมืออาชีพ เวลาที่ล่องเรือผ่านช่วงโขดหินอย่างรวดเร็วอาจมีน้ำกระเซ็นบ้างและตอนที่เรือล่องไปเรื่อยๆเราก็สามารถชมธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ตระการตาได้ ทัวร์ล่องเรือมีแบบคอร์ส  A ที่ล่องทวนน้ำขึ้นไปจุดเริ่มต้นที่ หุบเขาอิวาดะทามิ”เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร กับคอร์ส Bที่ล่องลงเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร และรวมคอร์ส A กับ  B เป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร

ราคา 2,000yen

ชั่วโมงทำงาน 9:00 a.m.~3:30 p.m.  (early March through early December only)

วันหยุดประจำ Stormy weather or swollen river

ตำบลที่อยู่ 489ー2, Nagatoro, Nagatoro-machi Chichibu-gun, Saitama, 369ー1305, Japan

ทางเข้า 1min on foot from NAGATORO station, Chichibu Railway

โฮมเพจ http://www.chichibu-railway.co.jp/en/nagatoro.html

กลับไปยังลิสต์