javascript の実行を許可してください。

โซคาจุคุ บะโชอัน|CHOCOTABI SAITAMA

CHOCOTABI SAITAMA

สถานที่ท่องเที่ยว

พื้นที่ส่วนตะวันออกเมืองโซกะ

โซคาจุคุ บะโชอัน

นี่คือ "สถานที่พักผ่อน" ที่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2018 หลังจากที่ปรับปรุงบ้านพักผ่อนโดยใช้ต้นซีดาร์และฮิโนกิจากจังหวัดไซตามะ เป็นหนึ่งในฐานที่มั่นของการท่องเที่ยวซึ่งขายสินค้าท้องถิ่นเช่น โซกะเซมเบ้และบริการให้ข้อมูลการท่องเที่ยว

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
โซคาจุคุ บะโชอัน
ที่อยู่
2 โจเมะ, ชินเม, โซกะ(ภายในสวนฟุดะบะกาชิ)
โทร
048-934-9133048-934-9133

เวลาทำการ/ ค่าบริการ

เวลาทำการ
10:30 - 15:30 น.
วันหยุดประจำ
วันจันทร์ (ในวันถัดไปหากเป็นวันหยุดราชการ)

สถานที่แนะนำในบริเวณใกล้เคียง