javascript の実行を許可してください。

จิจิบุ อะชิกะคุโบะ ซีเอส|CHOCOTABI SAITAMA

CHOCOTABI SAITAMA

สถานที่ท่องเที่ยว

พื้นที่จิจิบุเมืองโยะโกะเซะ

จิจิบุ อะชิกะคุโบะ ซีเอส

สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่เว็บไซต์การเที่ยวชมพื้นที่กว้างจิจิบุ" สถานีเช่าจักรยานอาชิกาคุโบะ" สามารถใช้บริการในวันที่ไปหรือจองล่วงหน้าได้เช่นกัน สอบถามข้อมูล / สำรองที่นั่ง (TEL: 0494-25-0450 / แผนกต้อนรับทางโทรศัพท์: 08:30 น. ถึง 17:15 น.)* การให้กู้ยืม จำกัด เฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 13 ปี

* การให้ยืมและการขึ้นเครื่องอาจถูกปฏิเสธเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล

* กรุณานำบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายของคุณ (ใบอนุญาต ฯลฯ ) มาด้วยเมื่อทำการเช่า

* กรุณากรอกข้อมูลในโทรศัพท์มือถือและอื่นๆเมื่อทำการเช่า

อื่นๆ

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
จิจิบุ อะชิกะคุโบะ ซีเอส
โทร
0494-25-04500494-25-0450
โฮมเพจ
http://www.yokoze.org/shisetsu/annaininb/
สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
รถจักรยานธรรมดา 18 คัน/ รถจักรยานไฟฟ้า 5 คัน

เวลาทำการ/ ค่าบริการ

เวลาทำการ
9.00-17.00 น. (รับรอบสุดท้าย 15:00 น. ของวันที่เช่ารอบ)
วันหยุดประจำ
วันหยุดไม่สม่ำเสมอ
ค่าบริการ
เช่าระยะสั้น (ภายใน 2 ชั่วโมง) ... 300 เยน (ไฟฟ้า 600 เยน) เช่าครึ่งวัน (ภายใน 4 ชั่วโมง) ... 500 เยน (ไฟฟ้า 1,000 เยน) เช่าวันเดียว (ภายใน 8 ชั่วโมง) ... 1,000 เยน (ไฟฟ้า 2,000 เยน) ค่าส่ง: 500 เยน (ไฟฟ้า 1,000 เยน) ค่าธรรมเนียมส่วนเกิน (1 ชั่วโมง) *: 500 เยน (ไฟฟ้า 1,000 เยน) คุณสามารถคืนจักรยานที่คุณเช่าได้ที่สถานีใดก็ได้ที่ Cycle Station อย่าลังเลที่จะปั่นจักรยานกับ "Drop off OK!"! ●สถานีวงจรเช่า ・ สถานีจักรยาน Ashigakubo (Michi-no-Eki Fruit Tree Park Ashigakubo-san, Yokose-cho Buko-san Tourist Information Center) 159 Ashigakubo, Yokose-cho, Chichibu-gun 0494-25-0450 ●สถานีรถรับ - ส่งขากลับ * ค่าธรรมเนียมการส่งจะถูกเรียกเก็บแยกต่างหาก ・ สถานี Chichibu Cycle (สถานี Seibu Chichibu ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว Chichibu) 1-16-15 Nosaka-cho, Chichibu-shi 0494-21-2277 ・ สถานี Minano Cycle (สำนักงาน Minano Town Office) 1420-1 Minano, Minano Town, Chichibu County 0494-62-1462 ・ สถานี Nagataki Cycle (หน้าสถานี Nagataki, ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวเมือง Nagataki) 529-1, Nagataki, Nagataki-cho, Chichibu-gun 0494-66-3311 ・ สถานี Ogano Cycle (Ogano Town Hall / Ogano Government Building) 89 Ogano, Ogano-cho, Chichibu-gun 0494-75-1221 ・ Ryojin Cycle Station (หอพักแห่งชาติ Ryojinso) 707 Ryogami Komori, Ogano-cho, Chichibu-gun 0494-79-1221

การเดินทาง

ระบบขนส่งสาธารณะ
สาย Seibu Chichibu สถานี Ashigakubo เดิน 5 นาที
ที่จอดรถ
สถานีริมทางสวนผลไม้อะชิกะคุโบะ ที่จอดรถแห่งที่ 2

สถานที่แนะนำในบริเวณใกล้เคียง