javascript の実行を許可してください。

โอคาสุแห่งอุเอทานิ|CHOCOTABI SAITAMA

CHOCOTABI SAITAMA

สถานที่ท่องเที่ยว

พื้นที่ส่วนตะวันตกเมืองโอะโงะเซะ

โอคาสุแห่งอุเอทานิ

ในการสำรวจสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในปีโชวะที่ 63 ได้รับการรับรองให้เป็นอันดับที่ 16 ในการจัดอันดับต้นไม้ยักษ์แห่งชาติและได้เป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัด กล่าวกันว่ามีเส้นรอบวงลำต้น 15 เมตร, ความสูงของต้นไม้ 30 เมตร และต้นไม้มีอายุมากกว่า 1,000 ปี การตัดแต่งกิ่งก็ยอดเยี่ยมเช่นกันดังนั้นจึงควรค่าแก่การชม ได้รับการกำหนดให้เป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติของจังหวัด

ทิวทัศน์และภูมิทัศน์

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
โอคาสุแห่งอุเอทานิ

สถานที่แนะนำในบริเวณใกล้เคียง