javascript の実行を許可してください。

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และคติชนประจำจังหวัดไซตามะ|CHOCOTABI SAITAMA

CHOCOTABI SAITAMA

สถานที่ท่องเที่ยว

พื้นที่ส่วนกลางเมืองไซตะมะ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และคติชนประจำจังหวัดไซตามะ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และนิทานพื้นบ้านรวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และพื้นบ้านของไซตามะ จากการค้นคว้าและวิจัยอย่างคลอบคลุมทำให้เห็นถึงลักษณะประจำภูมิภาคของไซตามะได้กระจ่างชัด เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างชีวิตและการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับพลเมืองทุกระดับของจังหวัดโดยกลายเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนและทำกิจกรรมการเรียนรู้ของประชาชนในจังหวัดไปพร้อมๆกับการชี้แจงผลการวิจัยเหล่านั้น(โปรดตรวจสอบรายละเอียดสิ่งอำนวยความสะดวกจาก URL ด้านล่าง)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะและพิพิธภัณฑ์

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และคติชนประจำจังหวัดไซตามะ
โทร
048-645-8171048-645-8171
โฮมเพจ
https://saitama-rekimin.spec.ed.jp/

อื่นๆ

รองรับภาษาต่างประเทศ
อังกฤษ / จีน / สเปน

สถานที่แนะนำในบริเวณใกล้เคียง