javascript の実行を許可してください。

สวนนางาตะ|CHOCOTABI SAITAMA

CHOCOTABI SAITAMA

สถานที่ท่องเที่ยว

พื้นที่ส่วนตะวันออกเมืองโยะชิคะวะ

สวนนางาตะ

คุณสามารถมองเห็นเมืองได้จากด้านบนภูเขาโยชิกาวะฟูจิ (หรือที่เรียกว่า คิโยมิโนะฟูจิ) ซึ่งสูงประมาณ 16 เมตรและเป็นสัญลักษณ์ของสวนสาธารณะ เมื่ออากาศดีคุณสามารถเห็น Sky Tree, Mt. Fuji ที่แท้จริง และ Mt. Tsukuba สวนสาธารณะส่วนใหญ่เป็นสวนสาธารณะที่กว้างขวางปกคลุมด้วยหญ้า

สวนสาธารณะและสวน

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
สวนนางาตะ
ที่อยู่
4-10 คิโยมิโนะ เมืองโยชิกาวะ
ข้อมูลอีเว้นท์
ตลอดทั้งปี

การเดินทาง

ระบบขนส่งสาธารณะ
นั่งรถบัสประมาณ 15 นาทีจากทางออกทิศเหนือของสถานี Yoshikawa บนสาย JR Musashino
รถยนต์
ประมาณ 20 นาที จากทางทางด่วนมหานคร Misato IC
ที่จอดรถ
19 คัน

สถานที่แนะนำในบริเวณใกล้เคียง