javascript の実行を許可してください。

จักรยานให้เช่าของสมาคมการท่องเที่ยวโยชิกาวะ|CHOCOTABI SAITAMA

CHOCOTABI SAITAMA

สถานที่ท่องเที่ยว

พื้นที่ส่วนตะวันออกเมืองโยะชิคะวะ

จักรยานให้เช่าของสมาคมการท่องเที่ยวโยชิกาวะ

สามารถเช่าจักรยานได้ฟรีที่ที่จอดรถจักรยานหมายเลขหนึ่งตรงทางออกทิศเหนือของสถานี Yoshikawa ซึ่งใช้เวลาเดินเพียง 2 นาทีจากทางออกทิศเหนือของสถานี Yoshikawa บนสาย JR Musashino โปรดใช้สำหรับการเที่ยวเล่นในเมือง

อื่นๆ

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
จักรยานให้เช่าของสมาคมการท่องเที่ยวโยชิกาวะ

สถานที่แนะนำในบริเวณใกล้เคียง