javascript の実行を許可してください。

สถานจาริกแสวงบุญลำดับที่ 9 ภูเขาเมียวจิ วัดอะเคจิ|CHOCOTABI SAITAMA

CHOCOTABI SAITAMA

สถานที่ท่องเที่ยว

พื้นที่จิจิบุเมืองโยะโกะเซะ

สถานจาริกแสวงบุญลำดับที่ 9 ภูเขาเมียวจิ วัดอะเคจิ

วัดที่ช่วยให้คลอดลูกง่าย เลี้ยงลูกง่าย ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลักคือพระเนียวอิรินคันนอน ว่ากันว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมแห่งโชคลาภและปัญญาซึ่งถือลูกแก้วที่ช่วยให้สมหวัง ขจัดความชั่วร้ายและชำระจิตใจที่เปื้อนโคลน บรรเทาทุกข์ และให้สมบัติเงินทองเพื่อความเจริญรุ่งเรือง

ในเขตวัดนี้มีสถูปหินสีฟ้าสามกลุ่มของรูปปั้นพระอมิตาภพุทธะทั้งสามจากยุคมุโรมาจิและบุนซึกะในปีแรกของโฮเอ และมีการเขียนความปรารถนาของผู้หญิงเอาไว้

วัดและศาลเจ้า

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
สถานจาริกแสวงบุญลำดับที่ 9 ภูเขาเมียวจิ วัดอะเคจิ
ที่อยู่
2160 โยโกเสะ โยโกเสะ-โช จิจิบุกุน
โทร
0494-24-31250494-24-3125
โฮมเพจ
http://www.yokoze.org/shisetsu/fudasho09/

สถานที่แนะนำในบริเวณใกล้เคียง