javascript の実行を許可してください。

สถานที่ท่องเที่ยว|CHOCOTABI SAITAMA

CHOCOTABI SAITAMA

สถานที่ท่องเที่ยว

 • การค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหา: ผลลัพธ์การค้นหา 66

 • พื้นที่จิจิบุเมืองโยะโกะเซะ

  สถานที่จาริกแสวงบุญลำดับที่ 7 อาโอะกาชิยามะ วัดโฮโจจิ

  สถานที่จาริกแสวงบุญลำดับที่ 7 เรียกว่า อุชิบุชิโด และสิ่งเคารพสักการะหลักคือ คันนอนสิบเอ็ดหน้า (ผลงานเด็นเกียวกิ…

  วัดและศาลเจ้า

 • พื้นที่จิจิบุเมืองโยะโกะเซะ

  สถานจาริกแสวงบุญลำดับที่ 9 ภูเขาเมียวจิ วัดอะเคจิ

  วัดที่ช่วยให้คลอดลูกง่าย เลี้ยงลูกง่าย ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลักคือพระเนียวอิรินคันนอน ว่ากันว่า…

  วัดและศาลเจ้า

 • พื้นที่จิจิบุเมืองจิจิบ

  จิจิบุเมเซนคัง

  อาคารนี้สร้างขึ้นในปีโชวะที่ 5 และได้รับการจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ของชาติในปีเฮเซที่ 13 ท…

  สถานอำนวยความสะดวกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

 • พื้นที่จิจิบุเมืองจิจิบ

  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมท้องถิ่นพื้นที่จิจิบุ

  รวบรวมของฝากของจิจิบุไว้มากมาย! หากต้องซื้อของฝากของจิจิบุลองมาที่ "ศูนย์สินค้าพื้นเมืองจิจิบุ" กันดูไหมคะ มีตั้…

  ผลิตภัณฑ์และร้านขายตรง

 • พื้นที่จิจิบุเมืองจิจิบ

  อาคารจิจิบุฟุรุซาโตะ

  แต่เดิมเป็นร้านหลักที่เป็นผู้ค้าส่งผ้าไหมเมเซ็นที่รุ้งเรืองช่วงสมัยไทโช ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงใหม่ให้เป็นสถาน…

  สถานอำนวยความสะดวกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์และร้านขายตรง

 • พื้นที่จิจิบุเมืองจิจิบ

  ฮอตสปอต จิจิบุคัง

  สถานที่นี้เปิดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนของเขตพื้นที่และเป็นฐานการท่องเที่ยวหลังจากปรับปรุงโดยพยายามรักษารูปลักษ…

  สถานอำนวยความสะดวกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม