javascript の実行を許可してください。

สวนข้าวคิตะกะวะเบะ|CHOCOTABI SAITAMA

CHOCOTABI SAITAMA

สถานที่ท่องเที่ยว

พื้นที่ส่วนตะวันออกเมืองคะโซะ

สวนข้าวคิตะกะวะเบะ

เป็นสถานที่สัมผัสประสบการณ์ด้านการเกษตรที่คุณจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมในชนบท เช่น การปลูกข้าวและการปลูกผักที่คุณไม่สามารถลิ้มลองได้ในเมือง คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์การปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวโดยระบบเจ้าของนาข้าวเช่นเดียวกับการเก็บเกี่ยวสตรอเบอร์รี่เรือนกระจก นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านคิตะกาวะเบะซึ่งผนวกเข้ากับสถานที่ที่มีการจัดแสดงเครื่องมือการเกษตรและสิ่งของอื่น ๆ ที่ได้รับการออกแบบด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเรา

ทัวร์และสถานที่สัมผัสประสบการณ์

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
สวนข้าวคิตะกะวะเบะ
โทร
0280-62-43490280-62-4349

เวลาทำการ/ ค่าบริการ

เวลาทำการ
9: 00-17: 00 น
วันหยุดประจำ
ทุกวันจันทร์ (วันถัดไปหากวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์) / วันหยุดปีใหม่

สถานที่แนะนำในบริเวณใกล้เคียง