javascript の実行を許可してください。

น้ำตกคุโรยามะมิทากิ|CHOCOTABI SAITAMA

CHOCOTABI SAITAMA

สถานที่ท่องเที่ยว

พื้นที่ส่วนตะวันตกเมืองโอะโงะเซะ

น้ำตกคุโรยามะมิทากิ

น้ำตกคุโรยามะเป็นคำเรียกทั่วไปของน้ำตก 3 แห่ง ได้แก่ น้ำตกโอดะกิ น้ำตกเมะดะกิ และน้ำตกเทนกุดะคิ เป็นสถานที่ชมวิวที่สวยงามซึ่งได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 สถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น สีเขียวสดชื่นในฤดูใบไม้ผลิอากาศเย็นสบายในฤดูร้อนและใบไม้เปลี่ยนสีของฤดูใบไม้ผลินั้นพิเศษและโดดเด่น

ทิวทัศน์และภูมิทัศน์

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
น้ำตกคุโรยามะมิทากิ

การเดินทาง

ที่จอดรถ
10 คัน

สถานที่แนะนำในบริเวณใกล้เคียง