javascript の実行を許可してください。

อิโมะไคโด|CHOCOTABI SAITAMA

CHOCOTABI SAITAMA

สถานที่ท่องเที่ยว

พื้นที่ส่วนตะวันตกเมืองมิโยะชิ

อิโมะไคโด

ทางหลวงที่เรียงรายไปด้วยฟาร์มเกษตรที่ทำการผลิต "มันโทมิโนะคาวาโกเอะ" สินค้าสำคัญของเมืองมิโยชิ เมื่อถึงฤดูกาลธงป้ายจะพัดไสวขึ้นพร้อมเพรียงกันและคุณสามารถซื้อสินค้าพันธุ์ต่างๆสมกับเป็นพื้นที่การผลิตได้โดยตรงจากฟาร์มเกษตรแต่ละราย (ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงมกราคม) ฟาร์มบางแห่งมีขายไอศกรีม ขนมโยกัง และโชจูที่ทำจากมันโทมิโนะคาวาโกเอะ จุดเด่นอีกอย่างคือเต้นเซลโคว่าญี่ปุ่นขนาดใหญ่ที่เรียงรายทั้งสองฝั่งของถนน

ทิวทัศน์และภูมิทัศน์

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
อิโมะไคโด
โทร
※แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเกษตรกรแต่ละคน※แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเกษตรกรแต่ละคน
แฟ็กซ์
※แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเกษตรกรแต่ละคน
โฮมเพจ
https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/kanko/meisan/meisanhin/kawagoeimo.html

เวลาทำการ/ ค่าบริการ

เวลาทำการ
* แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเกษตรกรแต่ละราย
วันหยุดประจำ
* แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเกษตรกรแต่ละราย
ค่าบริการ
* ราคาของมันขึ้นอยู่กับเกษตรกรแต่ละราย

การเดินทาง

ระบบขนส่งสาธารณะ
เดิน 5 นาทีจากป้ายรถเมล์ Kokusai Kogyo Bus ที่ "Genzaemon shinda"
ที่จอดรถ
* แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเกษตรกรแต่ละราย