javascript の実行を許可してください。

บริเวณคอสมอส อารีน่า ฟุคิอะเกะ|CHOCOTABI SAITAMA

CHOCOTABI SAITAMA

สถานที่ท่องเที่ยว

พื้นที่ส่วนกลางเมืองโคโนะซุ

บริเวณคอสมอส อารีน่า ฟุคิอะเกะ

ในทุ่งคอสมอสขนาดความกว้างประมาณ 8.8 เฮกแตร์และมีต้นคอสมอสกว่า 12 ล้านต้นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอาราคาวะคุณสามารถมองเห็นเทือกเขาจิจิบุและและภูเขาไฟฟูจิจากทุ่งดอกไม้ที่มีคอสมอสกระจายไปทั่วพื้นที่ เวลาที่ดีที่สุดในการชมคอสมอสคือกลางเดือนตุลาคม แต่ดอกป๊อปปี้ก็บานในเดือนพฤษภาคม เทศกาลคอสมอสในช่วงกลางเดือนตุลาคมนอกจากจะมีงานบนเวทีแล้วยังมีบูทร้านค้าและประสบการณ์การเก็บดอกคอสมอสอีกด้วย

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
บริเวณคอสมอส อารีน่า ฟุคิอะเกะ
ที่อยู่
636-1 for Myoyo, Konosu City, Saitama Prefecture
โทร
048-541-1321 (ศาลาว่าการโคโนสุ แผนกการพาณิชย์อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว)048-541-1321 (ศาลาว่าการโคโนสุ แผนกการพาณิชย์อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว)
โฮมเพจ
http://www.city.kounosu.saitama.jp/soshiki/kankyo/3/event/cosmos/index.html
ข้อมูลอีเว้นท์
กลางถึงปลายเดือนตุลาคม

การเดินทาง

ระบบขนส่งสาธารณะ
เดิน 30 นาทีจากสถานี Fukiage (ทางออกทิศใต้) บนสาย JR Takasaki, 5 นาทีบนรถบัสชุมชนเมืองโคโนสึสายดอกไม้ / Fukiage South จากสถานี Fukiage บนสาย JR Takasaki / ลงที่ "Cosmos Arena Fukiage"
ที่จอดรถ
มีที่จอดรถฟรี

สถานที่แนะนำในบริเวณใกล้เคียง