javascript の実行を許可してください。

นากาโทโระ (คิตะซากุระโดริ, โทรินุเคะ โนะ ซากุระ)|CHOCOTABI SAITAMA

CHOCOTABI SAITAMA

สถานที่ท่องเที่ยว

พื้นที่จิจิบุเมืองนะงะโทะโระ

นากาโทโระ (คิตะซากุระโดริ, โทรินุเคะ โนะ ซากุระ)

คิตะซากุระ-โดริเป็นถนนจากสถานีนากาโทโระไปยังสะพานทาคาซาโกะเลียบแม่น้ำอะราคาวะและเป็นอุโมงค์ชมซากุระที่มีต้นซากุระประมาณ 400 ต้นเรียงรายเป็นระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร
โทรินุเคะโนะซากุระนั้นตั้งอยู่ที่เชิงเขาโฮโดซังในเมืองนากาโทโระและคุณสามารถเห็นดอกซากุระที่เป็นสายพันธุ์ยาเอะซากุระมากกว่า 30 สายพันธุ์ ต้นซากุระประมาณ 500 ต้นและในช่วงที่ซากุระออกดอกจะมีไลท์อัพให้ชมอีกด้วย ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมดอกไม้คือต้นเดือนเมษายนถึงกลางเดือนเมษายนที่ถนนคิตะซากุระ-โดริ และตั้งแต่กลางเดือนเมษายนถึงปลายเดือนเมษายนเป็นช่วงชมโทรินุเคะโนะซากุระ

ทิวทัศน์และภูมิทัศน์ ดอกไม้

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
นากาโทโระ (คิตะซากุระโดริ, โทรินุเคะ โนะ ซากุระ)
ที่อยู่
1753-1 Nagatoro, Nagatoro-cho, Chichibu-gun, Saitama Prefecture
โทร
0494-66-02620494-66-0262
โฮมเพจ
https://www.nagatoro.gr.jp/%E9%95%B7%E7%80%9E%E6%A1%9C%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8A/
ข้อมูลอีเว้นท์
คิตะซากุระโดริ (อุโมงค์ซากุระ) ช่วงต้นถึงกลางเดือนเมษายน
โทรินุเคะซากุระ (Yaezakura) ช่วงกลางเดือนเมษายนถึงปลายเดือนเมษายน

เวลาทำการ/ ค่าบริการ

เวลาทำการ
โทรินุเคะซากุระ 9.00 - 21.00 น
ค่าบริการ
คิตาซาคุระโดริ ฟรี
โทรินุเคะซากุระ ผู้ใหญ่ 200 เยน

การเดินทาง

ระบบขนส่งสาธารณะ
เดิน 15 นาทีจากสถานี Nagatoro ของรถไฟ Chichibu
รถยนต์
จากทางด่วน Kan-Etsu "Hanazono IC" ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 140 ประมาณ 19 กม
ที่จอดรถ
ถนน Kitasakura-dori: ไม่มี
โทรินุเคะซากุระ: มีค่าใช้จ่าย

สถานที่แนะนำในบริเวณใกล้เคียง