javascript の実行を許可してください。

สถานที่จาริกแสวงบุญลำดับที่ 7 อาโอะกาชิยามะ วัดโฮโจจิ|CHOCOTABI SAITAMA

CHOCOTABI SAITAMA

สถานที่ท่องเที่ยว

พื้นที่จิจิบุเมืองโยะโกะเซะ

สถานที่จาริกแสวงบุญลำดับที่ 7 อาโอะกาชิยามะ วัดโฮโจจิ

สถานที่จาริกแสวงบุญลำดับที่ 7 เรียกว่า อุชิบุชิโด และสิ่งเคารพสักการะหลักคือ คันนอนสิบเอ็ดหน้า (ผลงานเด็นเกียวกิ) ในตอนแรกตั้งอยู่ในอุชิบุชิ เขตที่ 3 ของเนโคะยะ แต่เนื่องจากภัยพิบัติในปี 1782 จึงย้ายมาที่อาคารหลักวัดโฮโจจิของวัดเบสึโทจิและได้รับการประดิษฐานที่วัดนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ด้วยเหตุนี้วัดโฮโจจิจึงถูกเรียกว่าสถานที่จาริกแสวงบุญลำดับที่ 7
วัดโฮโจจิเรียกว่าอาโอะกาชิยามะ และนิกายคือนิกายโซโต ก่อตั้งโดยเรียวโดคันเซยามาโตะโอโช ในปี 1606 การก่อตั้งวัดเป็นซุโจโนะคามิ ชิเกะคาตะหัวหน้าคนที่สองของตระกูลอุจิดะ และตระกูลอุจิดะว่ากันว่าเป็นสายของตระกูลฟุจิดะที่โฮโจ อุจิคุนิไดเข้าเป็นลูกเขยในตระกูล

วัดและศาลเจ้า

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่จาริกแสวงบุญลำดับที่ 7 อาโอะกาชิยามะ วัดโฮโจจิ
ที่อยู่
1508 โยโกเสะ โยโกเสะ-โช จิจิบุกุน
โทร
0494-22-19210494-22-1921
โฮมเพจ
http://www.yokoze.org/shisetsu/fudasho07/

สถานที่แนะนำในบริเวณใกล้เคียง